ChromArt is gespecialiseerd in het behandelen van beschilderd beeldhouwwerk. Naast het onderzoeken en restaureren van gepolychromeerde objecten voor voornamelijk musea en kerkbesturen hebben ze zich de afgelopen jaren ook toegelegd op kleurenonderzoek van afwerkingslagen (stratigrafisch onderzoek) van gebouwen en interieurelementen. Mede door de interesse voor digitale technieken hebben ze gaandeweg een aantal vaardigheden ontwikkeld, waarmee onderzoekstechnieken door visualisatie bruikbare werkinstrumenten worden voor architecten en erfgoedzorgers.
Conservatie/restauratie van polychrome objecten
Stacks Image 144
Gedurende meer dan 20 jaar doen openbare instellingen en eigenaars van privécollecties beroep op onze expertise om hun kunstpatrimonium te beschermen en te behandelen. Conservatie en restauratie zijn maatwerk, alle behandelingen worden met de grootste zorg en in lijn met de laatste wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingen en volgens internationale deontologische regels (E.C.C.O), uitgevoerd. Toon Van Campenhout is lid van BRK-APROA.
Stratigrafisch onderzoek van afwerkingslagen
Stacks Image 137
Stratigrafische onderzoeken zijn vaak onontbeerlijk in de voorbereidingsfase van een restauratieproject. Dit onderzoek naar de opbouw van de historische afwerkingslagen kan, afhankelijk van de situatie, zowel uitgebreid als steekproefsgewijs gebeuren. Wij hebben hierin ruime ervaring en zijn bovendien gespecialiseerd in microscopisch onderzoek om de opbouw van verflagen te bestuderen, identificeren, interpreteren en documenteren.
Schade-expertise en rapportage
Stacks Image 72
Wanneer er schade wordt vastgesteld, al dan niet veroorzaakt door ongevallen, vandalisme of calamiteiten is het vaak van groot belang om snel en oordeelkundig op te treden. In die gevallen kan u bij ons terecht voor deskundige schadebepaling, een verslag met nodige behandelingsadviezen en de bijhorende prijsramingen.
Materiaal-technisch vooronderzoek
Stacks Image 80
Materiaaltechnisch onderzoek is noodzakelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de opbouw van het object en de gebruikte technieken. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar oorzaak van eventuele schade en wordt deze zeer zorgvuldig vastgelegd en gedocumenteerd. Stratigrafisch onderzoek en laboratoriumanalyses vullen waar nodig het onderzoek aan. Een zorgvuldig uitgevoerd materiaaltechnisch onderzoek is altijd de basis voor een goed lastenboek.
Proefrestauraties
Stacks Image 100
Bij complexe projecten, uitzonderlijke behandelingen of reconstructies kan een proefrestauratie aangewezen zijn. Niet alleen geeft dit de mogelijkheid om de resultaten van de voorgestelde techniek in praktijk uit te testen en/of het resultaten ervan te beoordelen, het geeft tegelijk ook de mogelijkheid om een tijdscalculatie uit te voeren en nauwkeurige prijsramingen op te stellen.
Archivalisch-iconografisch onderzoek
Stacks Image 95
Archivalisch-iconografisch onderzoek heeft als doel de ontstaansgeschiedenis en de kunstenaar van het object te achterhalen en het geheel kunsthistorisch te duiden. Dit gebeurt op basis van archiefonderzoek en waar nodig vergelijkende studies naar soortgelijke objecten.
Adviesverlening
Stacks Image 104
Advies aan architecten, overheden, beheerders/eigenaren is vaak de eerste en belangrijke stap. Dat kan de inschatting van de erfgoedwaarde betreffen of voorstellen met betrekking tot de bewaaromstandigheden of de wijze van tentoonstellen. Maar dit kan evenzeer gaan om het inwinnen van advies met betrekking tot eventuele transport-risico’s of de bruikleengave van objecten voor tentoonstellingen.
Werfbegeleiding en/of werfopvolging
Stacks Image 84
In het verlengde van onze vooronderzoeken bieden wij opdrachtgevers de mogelijkheid om tijdens de restauratiewerkzaamheden op onze kennis beroep te doen in de vorm van werfbegeleiding of werfopvolging. Vanwege de zeer hoge specialisatiegraad kan deze dienstverlening een betekenisvolle aanvulling zijn voor architect en/of bouwheer. Onze vakkennis en het onafhankelijke oordeel zijn hierin een belangrijke troef.
© 2022 Toon Van Campenhout Contact Me