BELANGRIJKSTE REFERENTIES i.v.m. RESTAURATIEPROJECTEN:
Referenties betreffende volledige of gedeeltelijke conservatie en /of restauratie behandelingen van gepolychromeerde objecten uit het openbaar kunstpatrimonium:

Image

2021
Turnhout, Begijnhofkerk. Restauratiebehandeling van het Sint-Anna altaar (ca.1670).
In opdracht en opgevolgd door de “Vrienden van het Begijnhof van Turnhout”.

Image

2021
Zoutleeuw, Sint-Leonarduskerk. Restauratie Marianum (1533).
Als topstuk erkend.
In opdracht van de Kerkraad Sint-Leonardus.

Image

2021
Geel, Sint-Dimpnakerk. Vooronderzoek van Sint-Dimpnaretabel (1510-1515).
Als topstuk erkend.
In opdracht van de Kerkraad Sint-Dimpna, opgevolgd door Onroerend erfgoed en Topstukkenraad.

Image

2021
Geel, Sint-Dimpnakerk. Vooronderzoek van het apostelretabel (1350-1400).
Als topstuk erkend.
In opdracht van de Kerkraad Sint-Dimpna, opgevolgd door Onroerend erfgoed en Topstukkenraad.

Image

2021
Geel, Sint-Dimpnakerk. Vooronderzoek van het Passieretabel (1490-1500).
Als topstuk erkend.
In opdracht van de Kerkraad Sint-Dimpna, opgevolgd door Onroerend erfgoed en Topstukkenraad.

Image

2020
Aalst, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek (vergulde) houten omlijstingen en spanramen van antependia en predella’s (fase IX).
In opdracht van Joke Vandermeersch.

Image

2020
Aalst, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek polychrome houten objecten (fase IX).
In samenwerking met Remmen bvba (Martijn Remmen), Veronique Geniets en Charles Indekeu. In opdracht van Remmen bvba.

Image

2020
Gent, STAM Stadsmuseum. Restauratie gepolychromeerde houten Madonna met Kind (18de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door STAM - Gent.

Image

2020
Gent, STAM Stadsmuseum. Restauratie gepolychromeerde houten en metalen luchter (begin 19de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door STAM - Gent.

Image

2020
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Conservatiebehandeling van de vergulde lijst - schilderij van James Ensor: ‘Oestereetster’.
In opdracht van Lene Smedts en opgevolgd door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.

Image

2019
Brugge, Gruuthusemuseum, Bidkapel Lodewijk van Gruuthuse. Assistentie conservatiebehandeling van de polychromie en de reliëfapplicaties (1472).
In opdracht en opgevolgd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.

Image

2019
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh. Conservatiebehandeling van 2 gepolychromeerde houten retabelfragmenten (1510-1515) en Passieretabel (1500-1515) toegeschreven aan Jan Borreman III.
Als topstuk erkend.
In opdracht van het museum M (Leuven) en opgevolgd door het Museum Mayer van den Bergh.

Image

2019
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh. Conservatiebehandeling van het vergulde kerstwiegje (2de helft 15de eeuw).
Als topstuk erkend.
In opdracht en opgevolgd door het Museum Mayer van den Bergh.

Image

2019
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh. Conservatiebehandeling van het retabel ‘Maria met Kind, Catharina, Barbara, Maria Magdalena en Agnes’, Mechelen, circa 1500.
Als topstuk erkend.
In opdracht en opgevolgd door het Museum Mayer van den Bergh.

Image

2019
Leuven, Museum M. Conservatiebehandeling van de gepolychromeerde Heilige Ambrosius (begin 16de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door het Museum M.

Image

2019
Leuven, Sint-Pieterskerk. Conservatiebehandeling van twee fronten van het verdwenen orgel (vervaardigd door Jean Crignon, 1556).
In opdracht en opgevolgd door het Museum M.

Image

2019
Korbeek-Dijle, Sint-Bartholomeuskerk. Assistentie conservatiebehandeling van het gepolychromeerde retabel ‘Legende van de Heilige Stefanus’ (toegeschreven aan Jan Van Kesselse, 1522).
Als topstuk erkend.
In opdracht en opgevolgd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.

Image

2019
Zoutleeuw, Sint-Leonarduskerk. Assistentie conservatiebehandeling van het gepolychromeerde Sint-Leonardusretabel (Brussel, 1476-1478) en Passieretabel (begin 16de eeuw).
Als topstuk erkend.
In opdracht en opgevolgd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.

Image

2019
Leuven, Museum M. Conservatie-/restauratiebehandeling van drie gepolychromeerde houten objecten uit de collectie beeldhouwkunst (hout): Hoofd en voeten van Christus (17de eeuw) en Processiebeeld Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand (18de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door het Museum M.

Image

2019
Brugge, Sint-Jacobskerk. Restauratie vergulde rondboog (18de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Jacobs en LMS Architecten Vermeersch.

Image

2018
Vremde, Sint-Jan-in-d’Oliekerk. Vooronderzoek polychrome altaren, kruisweg en gevelplaat. Kleuronderzoek op zuil en ribben gewelf.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2018
Zaventem, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek houten polychrome interieurelementen.
In samenwerking met Martijn Remmen. In opdracht van Architectenbureau Studio Roma.

Image

2018
Aalst, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek (vergulde) houten omlijstingen en spanramen van antependia en predella’s (fase VIII).
In opdracht van Joke Vandermeersch.

Image

2018
Mechelen, Museum Hof van Busleyden. Conservatie/restauratie van het Bourgondisch Wapenschild van Karel V.
Opdracht opgevolgd door het Museum Hof van Busleyden.

Image

2018
Antwerpen, MAS – Collectie Museum Vleeshuis. Conservatie/restauratie van het gepolychromeerd houten beeld Fortuna (1585). Afkomstig van de triomfboog opgetrokken bij de intrede van Alexander Farnese te Antwerpen.
In opdracht van het Museum Hof van Busleyden en opgevolgd
door het Museum Vleeshuis (MAS).

Image

2018
Antwerpen, MAS – Collectie Museum Vleeshuis. Conservatie/restauratie van het gepolychromeerd houten blazoen (1561). Blazoen van de Mechelse rederijkerskamer de Lischbloeme.
In opdracht van het Museum Hof van Busleyden en opgevolgd door het Museum Vleeshuis (MAS).

Image

2018
Nieuwrode, Sint-Lambertuskerk. Vrijlegging / Conservatie van een gekruisigde Christus (16de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Lambertus.

Image

2018
Leuven, Katholieke Universiteit Leuven. Restauratiebehandeling van een boeddhabeeld (18de eeuw - Birma).
In opdracht en opgevolgd door de conservator kunstpatrimonium KU Leuven.

Image

2018
Turnhout, Begijnhofkerk. Restauratiebehandeling van twee groepen reliekhouders (18de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de “Vrienden van het Begijnhof van Turnhout”.

Image

2017
Aalst, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek (vergulde) houten omlijstingen en spanramen van antependia en predella’s (fase VII).
In opdracht van Joke Vandermeersch.

Image

2017
Aalst, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek polychrome houten altaren (fase VII).
In samenwerking met Charles Indekeu. In opdracht van Karel Breda Architectenbureau.

Image

2017
Rumst, Lazaruskapel. Restauratie van twee polychrome houten beelden door Meester van de Franse Lelie en Meester van de vijfpuntige ster (16de eeuw).
In opdracht van de gemeente Rumst.

Image

2017
Tremelo, Damiaanmuseum. Conservatiebehandeling van verscheidene gepolychromeerde objecten (altaar, beeld en luchters), vervaardigd of opgebouwd door Pater Damiaan.

Image

2017
Hoogstraten, Sint-Catharinakerk. Restauratiebehandeling van het gepolychromeerde processiebeeld-staakmadonna.
In opdracht van de kerkfabriek Sint-Catharina.

Image

2017
Brussel, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Restauratiebehandeling van een beschadigd gepolychromeerd houten collectiestuk ‘Guillaume II op de fiets’ (20ste eeuw).
In opdracht en opgevolgd door het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Image

2017
Herne, Cultuurdienst. Conservatie van een gepolychromeerd houten Christusbeeld (vermoedelijk 17de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door de Cultuurdienst Herne.

Image

2016
Brugge, Sint-Jakobskerk. Opmaak inventaris polychrome beelden.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Corneliuskerk. Vooronderzoek van het polychrome hoofdaltaar (1735) en de zijaltaren (19de eeuw).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Particulier. Restauratiebehandeling van een polychrome slede (rond 1700).

Image

2016
Mechelen, Sint-Pieters-en-Pauluskerk. Restauratie van een polychroom houten beeld van Franciscus Xaverius (18de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door de vzw Vrienden van Sint Rombout.

Image

2015
Strijtem, Sint-Martinuskerk. Vooronderzoek restauratiebehandeling hoofd- en zijaltaren (18de- 19de eeuw) en polychrome beelden (16de – 20ste eeuw).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2015
Bertem, Sint-Pieterkerk. Restauratie reliekbuste van de Heilige Eligius van Noyon. Vervaardigd door Petrus Roelants (1713).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist.

Image

2015
Antwerpen, Stadhuis. Restauratie vergulde wanddecoratie afkomstig uit het Stadhuis van Antwerpen (17de-18de eeuw).
Opdracht in het kader van ‘Tentoonstelling 450jaar stadhuis. Het bekendste huis van ’t stad.’ (Stadhuis, Antwerpen).
In opdracht en opgevolgd door polychromie- restaurator Seppe Roels.

Image

2015
Leuven, Katholieke Universiteit Leuven. Conservatie van twee koorwangen (16de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door de conservator kunstpatrimonium KU Leuven.

Image

2015
Weerde, Sint-Martinuskerk. Restauratiebehandeling van een Gekruisigde Christus (17de eeuw).
In opdracht en opgevolgd door kerkfabriek Sint-Martinus.

Image

2014
Brugge, Sint-Jakobskerk. Vooronderzoek restauratiebehandeling hoofd- en zijaltaren (17de-18de eeuw) en polychrome lambriseringen.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2014
Vossem, Sint-Pauluskerk. Vooronderzoek van de zijaltaren (17de-18de eeuw) en polychrome/monochrome beelden (18de-19de eeuw).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2014
Weerde, Sint-Martinuskerk. Restauratiebehandeling van een Mechels polychroom beeld Onze- Lieve-Vrouw met Kind (16de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Martinus.

Image

2014
Teralfene, Sint-Jan Evangelistkerk.
Restauratiebehandeling van een polychroom beeld Sint-Anna- ten-Drieën (16de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist.

Image

2014
Antwerpen, Museum Aan de Stroom (MAS). Conservatiebehandeling van een gepolychromeerd boegbeeld.
Opdracht in het kader van de tentoonstelling ‘Alle hens aan dek’.

Image

2014
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Conservatiebehandeling van de vergulde lijst van Rubens – ‘De heilige familie met de papegaai’.
Opdracht in het kader van de tentoonstelling ‘‘t Cierlijk schoon van haare veeren’ (Rockoxhuis, Antwerpen).

Image

2014
Lier, Stedelijk Museum Wuyts – Van Campen & Baron Caroly. Conservatiebehandeling van drie polychrome gipsen maquettes van herdenkingsmonumenten WOI (voorontwerpen).
Opdracht opgevolgd door Musea en Erfgoed – Stad Lier.

Image

2014
Tremelo, Damiaanmuseum. Conservatiebehandeling van de voormalige doodskist van pater Damiaan.

Image

2014
Particulier. Restauratiebehandeling polychrome elementen Luikse wandklok (17de – 18de eeuw).

Image

2014
Emblem, Sint-Gummaruskapel. Restauratiebehandeling van een polychroom altaar. Vervaardigd door beeldsnijdersatelier Van der Neer (18de eeuw).
Restauratie in samenwerking met Seppe Roels.
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Gummarus.

Image

2014
Antwerpen, Museum Aan de Stroom (MAS). Conservatie/restauratie ruïne van de Napolitaanse kerststal (18de eeuw).
Opdracht opgevolgd door Collectiebeleid/Behoud en beheer.

Image

2013
Meer, Jozefkapel. Conservatiebehandeling van een polychroom beeld van Heilige Jozef met Kind (19de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek O.L.Vr. Bezoeking.

Image

2013
Antwerpen, Musea en Erfgoed. Conservatiebehandeling figuren van de Napolitaanse kerststal (18de eeuw)
In samenwerking met textielrestauratrice Kenny Damian.
Opdracht opgevolgd door Collectiebeleid/Behoud en beheer.

Image

2012
Wambeek, Sint-Remigiuskerk. Vooronderzoek restauratiebehandeling hoofd- en zijaltaren (17de eeuw).
In opdracht van architect Herman Cornelis (Pajo Plan Architecten).

Image

2012
Particulier. Conservatiebehandeling Onze Lieve Vrouw met kind (16de eeuw).

Image

2012
Particulier. Conservatiebehandeling Mechels retabelfagment Sint-Christoffel (16de eeuw).

Image

2012
Turnhout, Begijnhofmuseum. Restauratiebehandeling van een expositietroon. Vervaardigd door Walter Pompe (18de eeuw).
Opdracht opgevolgd door TRAM41 - Stad Turnhout.

Image

2012
Particulier. Conservatiebehandeling van een Spaanse Sedes Sapientiae (eind 13de – begin 14de eeuw).

Image

2011
Hingene, Kasteel d’Ursel. Conservatie- en restauratiebehandeling van twee empiretafels (18de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de beheerder van het kasteel d’Ursel en de provincie Antwerpen.

Image

2009
Alt-Hoeselt, Sint-Lambertuskerk. Conservatie- en restauratiebehandeling van Heilige Rochus, (16de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Lambertuskerk.

Image

2009
Hekelgem, Sint-Michielkerk. Conservatie- en restauratiebehandeling van drie beelden: Heilige Cornelius (18de eeuw), Aartsengel Michaël (18de eeuw) en Heilige Rochus (18de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Michielkerk.

Image

2009
Reet, Heilige Maria Magdalenakerk. Conservatie- en restauratiebehandeling van Onze Lieve Vrouw met kind. Vervaardigd door het atelier van de Meester van de vijfpuntige ster (2de helft 16de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Heilige Maria Magdalenakerk en Monumenten&Landschappen, Antwerpen.

Image

2008
Antwerpen, Begijnhof. Conservatie- en restauratiebehandeling van een gepolychromeerde terracotta gevelplaat (18de eeuw).
Behandeling in samenwerking met Stefaan De Vliegher. Opdracht opgevolgd door Group Villers en Monumenten&Landschappen Antwerpen.

Image

2008
Antwerpen, Sint-Pauluskerk. Conservatie- en restauratiebehandeling van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans (16de eeuw).
Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek Sint-Pauluskerk en Monumenten&Landschappen Antwerpen en de Provincie Antwerpen.

Image

2008
Middelkerke, Museum Kusthistories. Gemeente Middelkerke – Conservatie- en restauratiebehandeling van een églomisé (gepolychromeerd glas) ‘Ostende Thermale’ (20ste eeuw).
Opdracht opgevolgd door het museum Kusthistories.

Image

2008
Vertrijk, O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk. Conservatie- en restauratiebehandeling van Heilige Lucia, (15de eeuw).
In opdracht van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. Opdracht opgevolgd door de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Image

2007
Waasmunster, O.-L.-Vrouwekerk. Vooronderzoek restauratiebehandeling Calvarie (18de eeuw).
In opdracht van Monumenten&Landschappen Oost-Vlaanderen en de kerkfabriek.

Image

2021
Brussel, Errerahuis. Ambtswoning van de Vlaamse regering (1779). Microscopisch en stratigrafisch onderzoek gevel.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2020
Sint-Martens-Bodegem, Pastorie. Kleuronderzoek en testen vernisafname schouw.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2020
Lier, Stadhuis. Kleuronderzoek stucplafond traphal (ontwerp van Pieter van Baursheit de Jonge - 1744).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2020
Diest, Begijnhof. Kleuronderzoek gevelnis en plafond achterhuis van woning Engelenconventstraat 11.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2020
Lier, Den Bril. Stratigrafisch, microscopisch onderzoek en vrijleggingen van de doorgang.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2019
Lier, Stadhuis. Stratigrafisch onderzoek van het smeedijzeren hekwerk door architect J.P. Van Baurscheit (1754).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2019
Aalst, Grote Markt, herberg Graaf Van Egmont (ca. 1780). Stratigrafisch onderzoek van de polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2019
Geraardsbergen, Markt 49 (17de – 18de eeuw). Stratigrafisch en microscopisch onderzoek van de polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2019
Berlaar, Kasteel Hof van Rameyen, Poortgebouw en Neerhof (1701). Stratigrafisch en microscopisch onderzoek van Poortgebouw en Neerhof (1701).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2019
Putte, Hoeve Waesbeeck (1761). Stratigrafisch onderzoek van gevels en schouw(wangen).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2019
Antwerpen, S.A.M.G.A.. Stratigrafisch en microscopisch onderzoek van silogebouw B.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2018
Halle, Villa Servais. Door architect Jean-Pierre Cluysenaar (1847-1864). Kleuronderzoek van het exterieur en computerreconstructie.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2018
Brugge, Zwembad Jan Guilini. Stratigrafisch onderzoek van het zwembad en de conciergewoning.
In opdracht van MAAT_WERK architecten.

Image

2018
Kortenaken, Kasteel Hogemeyer. Stratigrafisch onderzoek van de polychrome afwerking van kasteel en hoeve.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2018
Antwerpen, Paardenmarkt 92, Knechtjeshuis (1558). Stratigrafisch kleuronderzoek.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2018
Beringen, koolmijnsite BE-mine. Stratigrafisch onderzoek van de schachtbok.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2018
Bouwel, Pastorie. Stratigrafisch onderzoek van van de afwerkingslagen.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2017
Beringen, koolmijnsite BE-mine. Stratigrafisch onderzoek van de ophaalgebouwen.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2017
Antwerpen, Stedelijke Jongensschool 19. Stratigrafisch onderzoek van het schoolgebouw in de Van Peenestraat 4 te Antwerpen vervaardigd door stadbouwmeester Emiel Van Averbeke.
In opdracht van MAAT_WERK architecten.

Image

2017
Kortrijk, Villa Goethals (1912). Stratigrafisch onderzoek van de polychrome afwerking (anno 1912).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2017
Berlaar, Kasteel Hof van Rameyen. Microscopisch onderzoek van de gevelafwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2017
Brussel, Grasmarkt 97, ‘Hier ist in de roos’. Kleuronderzoek originele afwerking en computerreconstructie van winkelpui ‘de roos’ (anno 1880).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2017
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Monsternames afwerking plafonds Rubenszaal en Van Dijckzaal (1890) en advies reconstructie vergulding.
In opdracht van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.

Image

2016
Asse, Oud Gasthuis. Verkennend onderzoek verflagen van de rechtervleugel van het Oud Gasthuis.
In samenwerking met Seppe Roels. Opgevolgd door Onroerdend Erfgoed Vlaams-Brabant en Intercommunale Haviland. In opdracht van het gemeentebestuur Asse.

Image

2016
Mechelen, Hof van Palermo. Stratigrafisch onderzoek van het 15de eeuws trappenhuis.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Beringen, koolmijnsite BE-mine. Stratigrafisch onderzoek van de badzalen, de elektriciteitscentrale, de losvloer en de koolwasserij.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Leuven, Hollands College. Bijkomend stratigrafisch en microscopisch onderzoek polychrome afwerking en opmaken van behandelingsvoorstel polychrome bibliotheek.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Antwerpen, S.A.M.G.A.. Stratigrafisch en microscopisch onderzoek van silogebouw A.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Leuven, Anatomisch theater. Camera-inspectie van het Anatomisch theater (naar een ontwerp van Jacques Antoine Hustin - 1744).
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Leuven, Atrecht College. Stratigrafisch onderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2016
Antwerpen, Minderbroedersrui 15. Stratigrafisch onderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2015
Antwerpen, Lange Nieuwstraat 43-45. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2015
Leuven, Hollands College. Stratigrafisch en microscopisch onderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2014
Sint-Genesius-Rode, Kasteel van Revelingen. Kleurhistorisch onderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2013
Antwerpen, Groenplaats 9-10. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2013
Antwerpen, Huidevettersstraat-Meirbrug. Kleurhistorisch onderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2013
Antwerpen, Osterriethhuis. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2013
Oppem, Sint-Stefanuskerk. Onderzoek naar aanwezigheid en opmaken van conditieverslag van middeleeuwse muurschilderingen.
In opdracht van Johan Grootaers Erfgoedexpertise.

Image

2012
Den Haag, Gebouw Ministerie LNV. Kleurenonderzoek kapitelen. Ontworpen door Gerardus Hermanus van Remmen (1957).
In opdracht van Rijksgebouwendienst.

Image

2012
Mechelen, Voormalig Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking (18de-19de eeuw).
In opdracht van architectbureau Macken&Macken.

Image

2010
Brugge, Sint-Jakobsstraat 1. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking exterieur hoekpand (18de eeuw).
In opdracht van A.M. Consult bvba.

Image

2010
Heverlee, Abdij van ‘t Park. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking interieur van de oostelijke- en infirmerievleugel (13de-18de eeuw).
In opdracht van A.M. Consult bvba.

Image

2010
Sint-Lambrechts-Woluwe, Kasteel Malou. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking exterieur.
In opdracht van A.M. Consult bvba.

Image

2009
Leuven, Universiteitshal. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking interieur Rega-vleugel (16de-20ste eeuw).
In opdracht van de Katholieke Universiteit Leuven.

Image

2009
Sint-Niklaas, Zamanstraat. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking interieur en exterieur van huis Janssens (19de eeuw).
In opdracht van A.M. Consult bvba.

Image

2009
Leuven, Kardinaal Mercierplein. Opmaken van waardestellingen en stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking interieur gebouwen Letteren & Wijsbegeerte K.U.L. (16de-19de eeuw).
In opdracht van A.M. Consult bvba.

Image

2008
Brugge, Korte Vuldersstraat. Stratigrafisch vooronderzoek polychrome afwerking interieur en exterieur van de woning/glazeniersatelier Samuel Coucke (16de-19de eeuw).
In opdracht van het gemeentebestuur van Brugge en Monumenten&Landschappen West-Vlaanderen.

Image

2007
Brugge, Prinsenhof. Stratigrafisch onderzoek polychrome afwerking interieur (14de-19de eeuw).
In opdracht van A.M. Consult bvba.

© 2022 Toon Van Campenhout Contact Me